இன்றைய ராசி பலன் 27/10/2021(புதன்கிழமை)

இன்றைய ராசி பலன் 27/10/2021 இன்றைய ராசி பலன் 27/10/2021..12 ராசிகளில் யாருக்கு அதிஷ்டம்??யாருக்கு ஆபத்து??என்பதை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்….. அடுத்து என்ன நடக்கும்னு தெரியாத சுவாரஸ்யமான

Read more

இன்றைய ராசி பலன் 26/10/2021(செவ்வாய்கிழமை)

இன்றைய ராசி பலன் 26/10/2021 இன்றைய ராசி பலன் 26/10/2021..12 ராசிகளில் எந்த ராசிக்கு அதிஷ்டம்??யார் கவனமாக இருக்க வேண்டும்???என்ற துல்லிய கணிப்பை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்….

Read more

இன்றைய ராசி பலன் 24/10/2021(ஞாயிற்றுக்கிழமை)

இன்றைய ராசி பலன் 24/10/2021 இன்றைய ராசி பலன் 24/10/2021..12 ராசிகளில் எந்த ராசிக்கு அதிஷ்டம்??எந்த ராசிக்கு ஆபத்து??என்ற துல்லியமான ஜோதிட கணிப்பை இந்த பதில் பார்க்கலாம்..

Read more

இன்றைய ராசி பலன் 23/10/2021(சனிக்கிழமை)

இன்றைய ராசி பலன் 23/10/2021 இன்றைய ராசி பலன் 23/10/2021..12 ராசிகளில் எந்த ராசிக்கு அதிஷ்டம்?? எந்த ராசிக்கு ஆபத்து??என்ற துல்லியமான ஜோதிட கணிப்பை இந்த பதிவில்

Read more

இன்றைய ராசி பலன் 21/10/2021(வியாழக்கிழமை)

இன்றைய ராசி பலன் 21/10/2021 இன்றைய ராசி பலன் 21/10/2021..12 ராசிகளில் எந்த ராசிக்கு அதிஷ்டம்??எந்த ராசிக்கு ஆபத்து??என்பதை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.. அடுத்து என்ன நடக்கும்னு

Read more

இன்றைய ராசி பலன் 20/10/2021(புதன்கிழமை)

இன்றைய ராசி பலன் 20/10/2021 இன்றைய ராசி பலன் 20/10/2021…12 ராசிகளில் எந்த ராசிக்கு அதிஷ்டம்??எந்த ராசிக்கு ஆபத்து??என்பதை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.. மேஷ ராசி: உடன்பிறந்தவர்களால்

Read more